sgk işveren desteği
sgk işveren desteği

MÜJDE SGK İŞVEREN DESTEĞİ 31.12.2017 UZATILDI…!

SGK İŞVEREN DESTEĞİ 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNE İSTİNADEN DÜZENLENMİŞTİR. 31.12.2017 TARİHİNE KADAR ALINAN İŞÇİLERİN ORTALAMA İŞÇİYE İLAVE OLMAK KAYDIYLA 6 İLE 42 AYA KADAR SGK İŞVEREN DESTEĞİ UYGULANMATADIR. BU TUTAR ASGARİ ÜCRETİN %22’SİNE TEKABÜL ETMEKTEDİR. ÖRNEK 1.647,00X % 22,5 İŞVEREN PAYI = 370,00 TL İŞVERENİN CEBİNDE KALACAK. YANİ İŞVERENLER SGK ÖDEMELERİNDE AVANTAJLI DURUMA GEÇECEK…!

BU DÜZENLEMEYE GÖRE;

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır.

Mustafa Oğuz KURT

Sosyal Güvenlik Müşaviri

& Mali Müşavir

İlginizi çekebilir

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI.!!!

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir