YURT DIŞI BORÇLAMA VE EMEKLİLİK

YURT DIŞI BORÇLAMA VE EMEKLİLİK

Yurtdışı sürelerinin borçlanılması sonucunda aylık bağlanabilmesinin şartları nelerdir?

Yurtdışı Sürelerinin Borçlanılması Aylık Bağlanması

Borçlanma sonucunda malullük, yaşlılık ya da emekli aylığı bağlanabilmesi için; Yurda kesin dönüş yapmış olmak, Söz konusu aylık için gerekli asgari süre/gün karşılığı kadar ödeme yapmış olmak, Aylık bağlamaya ilişkin diğer şartları yerine getirmiş olmak (sigortalılık süresi, yaş vb), Yazılı istekte bulunmak, şartlarının birlikte yerine gelmesi gerekmektedir.  

Devamını Oku

Ülkemize gelen tüm soydaşlarımıza yurtdışı borçlanmasından yararlanma hakkı tanınmış mıdır?

Ülkemize Gelen Soydaşlarımıza

Ülkemize gelen soydaşlarımızın iskanı ile ilgili kanunlarda sadece Bulgaristan’dan gelenler için “zorunlu göç” ifadesi kullanıldığından, yalnızca zorunlu göç nedeniyle bu ülkeden gelen vatandaşlarımız söz konusu düzenleme ile öngörülen borçlanma hakkından yararlandırılmaktadır. Bu ülkeden kendi istekleri ile gelerek Türk vatandaşlığına geçenlerin Türk vatandaşı değilken geçirdikleri sürelere ilişkin borçlanma talepleri kabul edilmemektedir.

Devamını Oku

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutularak ülkemize gelenlerin borçlanma hakkının kapsamı nedir?

Bulgaristan'dan Zorunlu Göçe

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutularak ülkemize gelenler sadece bu ülkedeki çalışma sürelerini borçlanabilirler. Bu çalışma süreleri arasında veya sonunda boşta geçen (çalışılmayan) sürelerle ev kadınlığında geçen süreler, borçlanma kapsamı dışında tutulmaktadır.  

Devamını Oku

Zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin yurtdışı borçlanması hakkından yararlanabilmesi için aranan şartlar nelerdir?

Türk Vatandaşlığına Geçenlerin Borçlanmasından

*Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına geçenlerin geldikleri ülkedeki hizmetlerinin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir. Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için aranan şartlar şunlardır. – 1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmak. – Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olmak. – Türkiye’de ikamet etmek. ...

Devamını Oku

İsviçre prim transferlerine ait süreler nasıl borçlanılır?

İsviçre Prim

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türk vatandaşlarının İsviçre’den malullük, yaşlılık ve ölüm halinde bir yardım hakkından yararlanılmamış olması ve Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek amacıyla İsviçre’nin kesin olarak terk edilmiş olması koşuluyla İsviçre’deki çalışmaları esnasında işçi ve işveren hissesi dahil olmak üzere yaşlılık ve ölüm sigortası primi olarak kesilen tutarın tamamının Kuruma transferi mümkündür. ...

Devamını Oku

Borçlanılan süreler hangi sigortalılık statüsünden sayılır?

Borçlanma Süresi

Yurtdışı borçlanmasına dair süreler, ilgilinin Türkiye’de sigortalılığı varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık statüsü ile aynı kapsamda değerlendirilir. Kişinin Türkiye’de çalışması yok ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir. Örneğin: Türkiye’de 506 sayılı Kanun kapsamında 10/2/1995-30/6/1995 tarihleri arasında sigortalı olan ve yurtdışında 1/1/1979-1/1/1994 tarihleri arasında geçen 15 yıllık ...

Devamını Oku

Birden fazla yurtdışı borçlanması yapılması durumunda sigortalılık başlangıç tarihi nasıl belirlenir?

Yurtdışı Borçlanma

*Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda, sigortalılık süresinin başlangıç tarihi borçlanılan toplam gün sayısı esas alınarak borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunur. Örneğin: *Türkiye’de çalışması bulunmayan ve 3600 günlük borçlanma yapan bir kişi adına tahakkuk eden borcun tamamını 01.10.2012 tarihinde, daha sonra 1800 gün borçlanma yapması nedeniyle adına tahakkuk eden borcun tamamını ...

Devamını Oku

Sigortalılık başlangıç tarihi nasıl belirlenir?

Sigorta Başlangıç Tarihi

*Sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesinde sigortalının Türkiye’de çalışmasının olup *olmamasına bağlı olarak iki durum söz konusudur: Kişinin Türkiye’de çalışması varsa: *Türkiye’deki çalışmasından önceki sürelerin borçlanılması halinde, Türkiye’deki sigortalılık tarihinden itibaren borçlanılan gün sayısı kadar geriye gidilmek kaydıyla bulunulan tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak belirlenir. *Kişinin Türkiye’deki çalışmasından sonraki süreleri borçlanması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi, Türkiye’de sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı ...

Devamını Oku