İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI NELERDİR…!

          Ramazan ayı bitiyor… İşçilerin izin günleri hesaplamaları yaptığı bu günlerde değerli  işçilerimizin izin haklarını hatırlatmak istedik….

         Yıllık Ücretli İzinler 4857 Sayılı İş Kanunun 53’ncü maddesinde net bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre;

***Bir yıl ve daha fazla çalışan işçiler ücretli izne hak kazanırlar.

*** İzin hakları çalışma sürelerine bağlı olarak 14 ve 26 günden az olamaz.

*** İzine çıkan işçinin o ayki maaşı izne çıkmadan peşin ödenmesi veya avans verilmesi zorunludur. (4857 sayılı İş Kanunu Madde 57)

*** 18 yaş ve altındaki genç işçiler ile 50 ve üzerindeki yaşlı işçilerin ücretli izinleri 20 günden az olamaz.

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Madde 53 – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

   MUSTAFA OĞUZ KURT  

Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Mali Müşavir

            Tüketici Hakları Uzmanı

İlginizi çekebilir

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI.!!!

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir