enes

3201 sayılı Kanuna göre sigortalılık ya da işsizlik sürelerini borçlanmak için nereye başvurmak gerekir?

İşsizlik Süreleri Borçlanmak İçin

Daha önce Türkiye’de işçi olarak ya da kendi nam ve hesabına çalışması bulunanlar ile hiç çalışması bulunmayanlar için, ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, Devlet memuru olarak çalışması bulunanların, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı – Kamu Borçlanma Servisi Milli Müdafaa Cad. No:24 Bakanlıklar /Ankara adresine, başvurmaları gerekmektedir. Yurtdışı çalışması bulunanlardan kesin ...

Devamını Oku

Yurtdışı borçlanmanın adımları nelerdir?

Yurtdışı Borçlanma Adımları

Başvuru için gereken belgeler temin edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine posta yoluyla ya da doğrudan başvuruda bulunulur. SGK kişi adına borç miktarını tahakkuk ettirdikten sonra iadeli taahhütlü posta yoluyla bilgilendirme yapar. Borcun bilgilendirme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kendilerine bildirilen borcun tamamını SGK ödemeleri halinde borçlanma işlemleri tamamlanmış olur. 08.05.2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; borç tahakkuku ...

Devamını Oku

Yurtdışında ev hanımı olarak geçen süreleri borçlanmak için hangi belgeleri ibraz etmek gerekir?

Ev Hanımları Hangi Belgeleri İbraz

Başvuru için, SGK www.sgk.gov.tr internet sitesinde “Emeklilik > Form ve Dilekçeler” başlığı altında yer alan “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin eksiksiz doldurularak bu dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgelerden sadece birinin ibraz edilmesi gerekir. a) Ev kadını olarak geçen süreler, ev kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesinin Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ...

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmayan ülkelerde geçirilen süreleri borçlanmak için hangi belgeleri ibraz etmek gerekir?

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Bulunmayan Ülkelerde

Başvuru için, SGK www.sgk.gov.tr internet sitesinde “Emeklilik > Form ve Dilekçeler” başlığı altında yer alan “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin eksiksiz doldurularak bu dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgelerden sadece birinin ibraz edilmesi gerekir. a) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgesi, b) Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden ...

Devamını Oku

Sözleşmeli ülkelerde geçirilen süreleri borçlanmak için hangi belgeleri ibraz etmek gerekir?

Sözleşmeli Ülkeler Borçlanma Süreleri

Başvuru için, SGK  www.sgk.gov.tr internet sitesinde “Emeklilik > Form ve Dilekçeler” başlığı altında yer alan “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin eksiksiz doldurularak, bu dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgelerden sadece birinin ibraz edilmesi gerekir. a) Çalışılan ülkedeki ilgili sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartı, b) Kamu kurumlarında çalışanlar için; söz konusu ülkedeki ilgili belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgesi ya da vergi ...

Devamını Oku

Yurtdışında geçen süreler ile ülkemizdeki isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin çakışması halinde ne olur?

Yurtdışı Sigortalılık Süreleri

Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde isteğe bağlı sigortaya prim ödenen süreler ile sözleşmesiz ülkelerde geçen sigortalılık veya ev kadını olarak geçen sürelerin çakışması halinde, sözleşmesiz ülkelerde geçen sigortalılık veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmamaktadır. Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurtdışından ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemenin mümkün olduğu Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre hariç olmak üzere sözleşmeli ülkedeki ...

Devamını Oku

3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen hangi süreler borçlanılamaz?

301 Sayılı Borçlanma

3201 sayılı Kanuna göre aşağıdaki süreler borçlanılamaz: – 18 yaşını doldurmadan önceki sigortalı, işsiz veya ev kadını olarak geçirilen süreler, – Türk vatandaşı değilken yurtdışında geçirilen süreler, ‐ Kısmi aylık alanlar için geçerli olmak üzere, işsizlik ve ev hanımlığı süreleri, ‐ Yurtdışında çalıştıkları halde sigortalılıkları Türkiye’de olan kişilerin yurtdışındaki çalışma süreleri; • Libya’da Türk işverenlerince üstlenilen işlerde çalışanların 1/9/1985 tarihinden bu yana ...

Devamını Oku