enes

Marka – Patent

FM Danışmanlık Patent Marka Tescili ve Danışmanlık Hizmetleri;   Marka Tescil başvurusu belgelerinin hazırlanması, başvuru ve takibi Başvuru öncesi yurtiçi ve yurtdışı Marka ön araştırma Marka Yenileme İşlemi isim tescil Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi Veraset ve intikal Tescilli Markaların Takibi İtiraz İşlemi Yurtdışı ( ...

Devamını Oku

Tüketici Hakları

TÜKETİCİ HAKLARI MADDELER HALİNDE: Tüketici Hakları, Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir: 1) Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Barınma,ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir. 2) Sağlık Ve Güvenlik Hakkı: ...

Devamını Oku

SSK KADIN-ERKEK EMEKLİLİK TABLOSU

Yaşlılık Aylığı Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır. Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir? Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ...

Devamını Oku