Monthly Archives: Temmuz 2017

Yurtdışında geçen süreler ile ülkemizdeki isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin çakışması halinde ne olur?

Yurtdışı Sigortalılık Süreleri

Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde isteğe bağlı sigortaya prim ödenen süreler ile sözleşmesiz ülkelerde geçen sigortalılık veya ev kadını olarak geçen sürelerin çakışması halinde, sözleşmesiz ülkelerde geçen sigortalılık veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmamaktadır. Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurtdışından ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemenin mümkün olduğu Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre hariç olmak üzere sözleşmeli ülkedeki ...

Devamını Oku

3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen hangi süreler borçlanılamaz?

301 Sayılı Borçlanma

3201 sayılı Kanuna göre aşağıdaki süreler borçlanılamaz: – 18 yaşını doldurmadan önceki sigortalı, işsiz veya ev kadını olarak geçirilen süreler, – Türk vatandaşı değilken yurtdışında geçirilen süreler, ‐ Kısmi aylık alanlar için geçerli olmak üzere, işsizlik ve ev hanımlığı süreleri, ‐ Yurtdışında çalıştıkları halde sigortalılıkları Türkiye’de olan kişilerin yurtdışındaki çalışma süreleri; • Libya’da Türk işverenlerince üstlenilen işlerde çalışanların 1/9/1985 tarihinden bu yana ...

Devamını Oku

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen hangi süreler borçlandırılır?

301 Kanun Borçlanma

3201 sayılı Kanuna göre aşağıdaki süreler borçlanılabilir: ‐ Sigortalılık Süreleri: Yurtdışında sigortalı olarak çalışılan ya da ikamet haricinde çalışmaya eşdeğer süreler, (isteğe bağlı prim ödeme süreleri, çocuk yetiştirme süreleri, işsizlik ödeneği süreleri vb.) ‐ İşsizlik Süreleri: Sigortalılık süreleri arasında veya sonunda bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri, ‐ Ev Kadını Olarak Geçirilen Süreler: Medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların sigortalılık ...

Devamını Oku

3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı borçlanması ne demektir?

3201 Kanun Borçlanma

Yurtdışı borçlanması, Türk vatandaşlarının yurtdışında yine Türk vatandaşı olarak 18 yaşını doldurduktan sonra geçmiş belirli sürelerinin borçlanılarak, yani bu sürelerin prim karşılığının Kuruma ödenmesi yoluyla Türkiye’de geçirilmiş sigortalılık süreleri gibi kabul edilmesidir. Kişilere, borçlandıkları sigortalılık sürelerine istinaden talep etmeleri ve aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanmaktadır.

Devamını Oku

Yurtdışı hizmetlerini borçlanarak kendisine aylık bağlanan kişiler sağlık haklarından nasıl yararlanırlar?

Yurtdışı Hizmet Sağlık Hakları

*Aylık bağlanan sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler, sağlık yardımlarından faydalanabilmek için Türkiye’de ikamet etmek şartıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerimize veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerimize başvurup “Sağlık Aktivasyon Talep Formu”nu doldurmak suretiyle sağlık haklarından yararlanabilirler.

Devamını Oku

Libya’da iş üstlenen işverenlerce çalıştırılan Türk işçilerinin sosyal güvenliği nasıl sağlanmaktadır?

Libya İş Üstlenen

01.09.1985 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye- Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Libya’da iş yapmakta olan Türk işverenlerin yanında çalışan Türk işçileri “daimi işçi”, Libya’da Libyalı işveren veya üçüncü bir ülke işvereni yanında çalışan Türk işçileri “geçici işçi” statüsünde sayılmıştır. Daimi işçi statüsündeki işçilerimiz, 5510 sayılı Kanuna tabi tutulmakta ve bunların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin ...

Devamını Oku

Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelere geçici görevle gönderilen kişiler hangi ülkenin mevzuatına tabi olmaktadır?

Sosyal Güvenlik Geçici Görev

*İş merkezi Türkiye’de bulunan bir işverenin işçisi bu işverenin hesabına çalışmak üzere veya işvereni tarafından belirli bir işin icrası amacıyla geçici olarak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkeye gönderildiği takdirde, bu işçi hakkında o ülkede çalıştığı sürece, sanki Türkiye’de çalışıyormuş gibi, ülkemiz mevzuatı uygulanacaktır. Bu şekilde iki ülkede de sigorta primi ödenmesi engellenerek mükerrer sigortalılığın önlenmesi sağlanmıştır.

Devamını Oku

Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile genel olarak hangi haklar güvence altına alınmıştır?

Sosyal Güvenlik Güvence Altına

*Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile; *-­‐ Her iki ülke vatandaşlarının, hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görmeleri, *-­‐ Bir yardım hakkının doğup doğmadığının saptanmasında, diğer ülkede geçen sigortalılık sürelerinin nazara alınması, *-­‐ Sigortalının ölümü halinde, hak sahipleri sıfatıyla, diğer ülkede oturan aile fertlerine dul yetim aylığı bağlanması ve toptan ödeme yapılması, *-­‐ Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkede çalışmaları nedeniyle emekli aylığına ...

Devamını Oku