Artık Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyecek ! …

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 449 ) NO’LU TEBLİĞ UYARINCA VERGİ DAİRELERİ TARAFINDAN GERİYE DÖNÜK MÜKELLEFİYET İLE İLGİLİ (GAYRİMENKUL ALIM-SATIM  /  ARAÇ ALIM-SATIM) ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANMAYACAKTIR…

Geriye yönelik mükellefiyet kaydı tesis edildikten sonra mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, elektronik ortamda beyanname vermesi gerektiğinden haberdar olmayan davacı adına beyanname vermediğinden hareketle ceza kesilemeyeceği gibi gerekçelerle bu cezaların kaldırılması yönünde verilen kararlar müstakar hale gelmiştir.

Müstakar hale gelen yargı kararları sonucu kaldırılan söz konusu cezalarla ilgili olarak, idare ile mükellefler arasında ihtilaflara ve idarenin gereksiz yere yargılama gideri ödemesine mahal vermemek için bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

İlginizi çekebilir

DİKKAT…! TBMM’ye sunulan 944 nolu tasarı ile matrah artırımı, vergi affı, stok ve kasa affı geliyor…!

VERGİ YÜKÜ SABİTLENEREK ASGARİ ÜCRETİN KALICI OLARAK YIL İÇİNDE AZALMASI ÖNLENİYOR. Asgari ücret üzerindeki vergi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir